uppdaterad 070916

 

Passagerarmotorfartyget KIND

Kinda Kanals nutida stolthet

Mail till mig

 

Till menysidan Fartygsfakta    
  Namn: PHOENIX - KIND  
Till Fartygslistan Byggd: 1890 på Södra varvet i Stockholm  
  Skrov: Stålskrov  
  Längd:  23,89 m  
  Bredd:  4,64 m  
Djupgående: 1,75m  
   
 

Fartyget byggdes med stålskrov vid Södra varvet i Stockholm år 1890 som sjöångspruta för brandförsvaret.

 
     
  Hon döptes till PHOENIX och tillhörde Stockholms brandförsvar och var stationerad till Stockholms skärgård.  
     
  Hon förlängdes år 1900 varför många på senare misstog sig och trodde att det var byggnadsåret.  
     
  År 1930 genomgick hon en stor ombyggnad vid Södra varvet, då ångmaskinen utbyttes mot en råoljemotor.  
 

 

 
  Hon förlängdes vid något tillfälle med tre meter i vattenlinjen till 21,65 m.  
     
  Firma John Bergman & Son i Motala sökte ett fartyg som var lågt byggt, för att med det kunna bedriva trafik på Kinda kanal och passera under broarna längs kanalen. Stockholms stad utbjöd då passande nog PHOENIX till försäljning. Bergman köpte henne och hon ombyggdes till passagerarfartyg.  
     
  De insatte fartyget i trafik på Kinda kanal under namnet KIND år 1960. Hon är inregistrerad på Rederi AB KIND. Hon ombyggdes ytterligare vintern 1960-61.  
 

KIND vid Hovetorp, vykort 1960-tal. (J. Johanssons samling)

 
     
Till Fartygslistan

Till menysidan

Hon kan ta 193 passagerare och har matservering ombord. Till en början var restaurangen under däck, men nu sitter man uppe i båten.

KIND är det tredje fartyget som bär det namnet på Kinda kanal, men hon är ändå den äldsta av dem alla.